Funderingsinspectie

Beoordelen kwaliteit van de fundering.

Fundatie

Def.: die onderdelen van een object die een fundering vormen. Toelichting: Voorbeeld van gebruik: palen, stroken.

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.

Het woord fundering kan ook figuurlijk gebruikt worden, dan betekent het grondslag of uitgangspunt.

Soorten funderingen

De fundering of het fundament is het gedeelte van het gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat de belasting hiervan wordt overgedragen aan een draagkrachtige ondergrond.

Globaal zijn er twee soorten funderingen:
  1. Fundering op staal
  2. Fundering op palen
Wanneer de bodem voldoende draagkrachtig is past men een fundering op staal toe. Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt het materiaal staal niet gebruikt in een fundering "op staal". De term komt uit het Oudgermaans 'stal' en Oudfrans 'estal', wat stand, vaste plaats of staan op, rusten op betekent. Staal betekent eigenlijk ondergrond of harde bodem.

Bij een paal fundering wordt het gewicht van de bovenliggende constructie geleidt naar dieper gelegen zandlagen, die wel stevig genoeg zijn om de constructie te dragen.Oude fundatie term

Af en toe komt de termĀ  "mijn woning is gefundeerd op huiden of koeienhuiden" ter sprake.

Aangezien een koeienhuid geen constructieve sterkte heeft kan een woning daar dus niet op gefundeerd worden.

Maar wat bedoeld men dan?

Het betreft hier gewoon een fundering "op staal" waarbij mogelijk koeienhuiden zijn toegepast onder de funderingsconstructie om water tegen tehouden en de drassige grond enige stevigheid te geven. Tegenwoordig zou men daar plastic voor gebruiken.


-

-