Funderingsinspectie

Beoordelen kwaliteit van de fundering.

funderingsinspectie fundering

BaVib Ingenieursbureau beoordeeld de kwaliteit van bestaande funderingen. Vaak zijn dit funderingen van panden opgebouwd uit houten palen, kespen en langshout waarvan de kwaliteit wordt betwijfeld.

Funderingsproblemen

Vanaf eind jaren 80 is duidelijk geworden dat de levensduur van houten paalfunderingen niet onbeperkt is. De kwaliteit (draagkracht) van houten paalfunderingen en funderingen op staal kan in de loop der tijd afnemen door:

  1. Aantasting door bacteriën en schimmels, waardoor de sterkte van het hout vermindert.
  2. Overbelasting van de fundering bijvoorbeeld door verbouwingen, ophogingen of ontwerp- en bouwfouten.
  3. Droogstand
  4. Negatieve kleef
  5. Bouwwerkzaamheden
  6. Verkeer
Gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels.
Voordat men tot renovatie en/of aankoop van een pand overgaat, zal men graag de toestand van een fundering kennen.
Herstelwerkzaamheden aan verzakte, gescheurde en aangetaste funderingen zijn meestal van ingrijpende aard en daardoor kostbaar.

Soorten aantasting houten palen

Soorten aantasting
Vijf patronen van aantasting kunnen worden onderscheiden. Deze patronen worden veroorzaakt door de volgende micro-organismen:

Onder water
•    erosie bacteriën (EB);
•    tunnelvormende bacteriën (TB);
Boven water
•    softrotschimmels;
•    witrotschimmels;
•    bruinrotschimmels.

Er bestaat geen bestrijdingsmiddel tegen de bacteriën. Indien de palen ernstig zijn aangetast dan er nog maar twee oplossingen: herstel van de fundering of sloop van de woning en vervangende nieuwbouw.

Wanneer funderingsbeoordeling?

De eigenaar of koper zal dus graag (vooraf) de fundering en de funderingsconstructie willen laten beoordelen om een beslissing te nemen omtrent:

  1. Wel of geen aankoop van het pand.
  2. Verbouwing, herstel of renovatie van het pand.
  3. Uitstel verbouwing, renovatie en instandhouding van het pand.
  4. Sloop gevolgd door nieuwbouw.

Wij zijn aangesloten bij F3O

-